chương trình

Săn Iphone 13 cùng Vina

Từ ngày 20/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021

 • 1. Tên chương trình khuyến mại: “Săn Iphone 13 cùng Vina”
 • 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ di động trả trước VinaPhone tiêu dùng TKC, dịch vụ di động trả sau VinaPhone thanh toán cước di động.
 • 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021
 • 4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 • 5. Hình thức khuyến mại: Chương trình khuyến mại mang tính may rủi
 • 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
  - Khách hàng di động trả trước VinaPhone khi tiêu dùng TKC từ 20,000 đồng trở lên hoặc tích luỹ thành công tiêu dùng TKC đủ số tiền 20,000 đồng trong tuần của chương trình khuyến mại sẽ được nhận mã dự thưởng (MDT) (Phần lẻ tiêu dùng TKC < 20,000 đồng sẽ được cộng dồn trong tuần khuyến mại, cứ tích luỹ đủ 20,000 đồng sẽ nhận 01 MDT). -
  - Khách hàng di động trả sau VinaPhone khi thanh toán cước từ 20,000 đồng trở lên, cứ 20,000 đồng thanh toán cước sẽ nhận 01 MDT (Phần lẻ thanh toán cước < 20,000 đồng được cộng dồn trong tuần của chương trình khuyến mại)..
 • 7. Cơ cấu giải thưởng

 • - Tổng giá trị giải thưởng: 4,318,800,000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./.)
  - Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá được khuyến mại : Dự kiến khoảng 0.4%.
  - Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt
 • 8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:
  8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục tham gia chương trình khuyến mại:
  Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại khi đạt điều kiện tham dự chương trình sẽ được VinaPhone gửi mã dự thưởng (MDT) để tham gia quay số xác định trúng thưởng (mã dự thưởng sẽ được gửi từ ngày 20/11/2021). Cụ thể:
  + Các khách hàng di động trả trước VinaPhone khi tiêu dùng TKC từ 20,000 đồng trở lên hoặc tích luỹ thành công tiêu dùng TKC đủ số tiền 20,000 đồng trong tuần của chương trình khuyến mại sẽ được nhận MDT (Phần lẻ tiêu dùng TKC < 20,000 đồng sẽ được cộng dồn trong tuần khuyến mại, cứ tích luỹ đủ 20,000 đồng sẽ nhận 01 MDT).
  + Các khách hàng di động trả sau VinaPhone khi thanh toán cước từ 20,000 đồng trở lên, cứ 20,000 đồng thanh toán cước sẽ nhận 01 MDT (Phần lẻ thanh toán cước < 20,000 đồng được cộng dồn trong tuần của chương trình khuyến mại).
  + Thời gian cộng dồn tiêu dùng TKC đối với thuê bao di động trả trước, thanh toán cước đối với thuê bao di động trả sau được tính theo tuần của chương trình khuyến mại (tính từ thứ 7 của tuần này đến hết thứ 6 của tuần kế tiếp liền sau đó).
  - Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo mã dự thưởng (MDT) trong vòng tối đa 48h khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của chương trình khuyến mại. Nội dung tin nhắn cụ thể như sau:
  + Đối với thuê bao có 01 MDT:
   Tuần 1/ tuần 2/ tuần 5/ tuần 6
  (TB)VinaPhone kinh tang QK ma du thuong [MDT] de tham gia chuong trinh “San iPhone 13 cung Vina”. Moi QK tu QUAY THUONG trong vong 24h tren app My VNPT tai https://my.vnpt.com.vn/app đe co co hoi trung 15 iPhone 13 Pro va hang tram giai thuong hap dan khac moi tuan. Tong gia tri giai thuong hon 4,3 ty đong. CSKH 18001091.
   Tuần 3/ tuần 4
  (TB)VinaPhone kinh tang QK ma du thuong [MDT] de tham gia chuong trinh “San iPhone 13 cung Vina”. Moi QK tự QUAY THUONG trong vong 24h tren app My VNPT tai https://my.vnpt.com.vn/app de co co hoi trung 30 iPhone 13 Pro va hang tram giai thuong hap dan khac moi tuan, tong gia tri giai thuong hơn 4,3 ty dong. CSKH 18001091.
  + Đối với thuê bao có từ 02 MDT trở lên
   Tuần 1/ tuần 2/ tuần 5/ tuần 6
  (TB)VinaPhone kinh tang QK [XX] ma du thuong de tham gia chuong trinh “San iPhone 13 cung Vina”. Moi QK tu QUAY THUONG trong vong 24h tren app My VNPT tai https://my.vnpt.com.vn/app đe co co hoi trung 15 iPhone 13 Pro va hang tram giai thương hap dan khac moi tuan. Tong gia tri giai thuong hon 4,3 ty đong. CSKH 18001091.
   Tuần 3/ tuần 4
  (TB)VinaPhone kinh tang QK [XX] ma du thuong de tham gia chuong trinh “San iPhone 13 cung Vina”. Moi QK tự QUAY THUONG trong vong 24h tren app My VNPT tai https://my.vnpt.com.vn/app de co co hoi trung 30 iPhone 13 Pro va hang tram giai thuong hap dan khac moi tuan, tong gia tri giai thuong hơn 4,3 ty dong. CSKH 18001091.
  - Để tra cứu chi tiết mã dự thưởng
  + Mã dự thưởng sẽ được gửi tới khách hàng thông qua tin nhắn/tra cứu trên website của chương trình.
   Để tra cứu số mã dự thưởng mình có, khách hàng soạn tin nhắn MDT gửi đến 1558 (miễn phí tin nhắn, chỉ nhắn với thuê bao VinaPhone), chương trình sẽ gửi tin nhắn đến máy khách hàng:
  + Đối với thuê bao có 01 MDT:
  CTKM “San iPhone 13 cung Vina” thong bao: QK có ma du thuong [MDT] hieu luc den …h ….p ngày …/…/2021. Moi QK tu QUAY THUONG tren app My VNPT tai https://my.vnpt.com.vn/app de co co hoi trung thuong. Tong gia tri giai thuong tren 4.3 ty dong. CSKH 18001091.
  + Đối với thuê bao có từ 02 MDT trở lên
  CTKM “San iPhone 13 cung Vina” thong bao: QK co [XX] ma du thuong. Moi QK tu QUAY THUONG trong vong 24h tren app My VNPT tai https://my.vnpt.com.vn/app de co co hoi trung thuong. Tong gia tri giai thuong tren 4.3 ty dong. CSKH 18001091.
   Khách hàng truy cập website http://khuyenmai.vinaphone.com.vn; truy cập vào mục được Tra cứu Mã dự thưởng  Điền thông tin thuê bao  Nhập mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được cung cấp qua tin nhắn SMS từ đầu số 333. Sau khi nhập đúng mật khẩu OTP, website sẽ hiển thị chi tiết Mã dự thưởng mà khách hàng đang có.
  8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng::
  - Chương trình sẽ được quay thưởng cho các MDT từ ngày 20/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  - Khách hàng nhận được MDT của chương trình sẽ tự truy cập vào app My VNPT để được quay thưởng, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ MDT còn hiệu lực để khách hàng lựa chọn và quay ngẫu nhiên ra giải thưởng của khách hàng.
  - Khách hàng chỉ được tự quay thưởng trong vòng 24h sau khi nhận được MDT.
  - Đối với Khách hàng có MDT trong tuần của CTKM nhưng không thực hiện tự quay thưởng trên app My VNPT trong vòng 24h sau khi có MDT, hệ thống sẽ tự động quay thưởng ngẫu nhiên các MDT còn lại vào ngày kế tiếp liền sau ngày MDT của khách hàng hết thời hạn được tự quay thưởng.
  - Một mã dự thưởng chỉ được trúng 1 giải tuần
  8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
  - Mã dự thưởng (MDT) được sử dụng để quay số trúng thưởng các giải trong chương trình. Mỗi MDT bao gồm 11 ký tự là số tự nhiên ngẫu nhiên. (phần MDT không đủ 11 ký tự, sẽ bù thêm số 0 bên trái sao cho đủ 11 ký tự).
  - Tổng số mã dự thưởng dự tính phát hành trong thời gian khuyến mại: dự kiến 120 triệu MDT.
  8.4 Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông xác định trúng thưởng cho Khách hàng bằng phần mềm do VNPT phát triển dựa trên số lượng mã số tham dự hợp lệ của khách hàng theo từng ngày trong thời gian khuyến mại.
  - Thực hiện quay thưởng theo mã dự thưởng cung cấp cho khách hàng.
   Khách hàng chỉ được tự quay thưởng trên app My VNPT trong vòng 24h sau khi nhận được MDT. Khi đó khách hàng tự thực hiện quay thưởng để xác định trúng thưởng.
   Đối với Khách hàng có MDT trong tuần của CTKM nhưng không thực hiện tự quay thưởng trên app My VNPT trong vòng 24h sau khi có MDT, hệ thống sẽ tự động quay thưởng ngẫu nhiên các MDT còn lại để xác định trúng thưởng vào ngày kế tiếp liền sau ngày MDT hết thời hạn khách hàng được tự quay thưởng.
  - Mỗi tuần quay xác định tổng cộng số giải thưởng theo chi tiết cơ cấu giải thưởng của chương trình như sau:
  + Mã dự thưởng đã quay rồi không được tham dự quay thưởng trong các ngày tiếp theo.
  + Một mã dự thưởng chỉ được trúng 1 giải tuần.
  - Quy trình, cách thức xác định trúng thưởng
  8.5. Thông báo trúng thưởng:
  - Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng trong vòng 03 ngày kể từ ngày thực hiện xác định trúng thưởng.
  - Tin nhắn thông báo trúng thưởng cho khách hàng (Thông báo kết quả quay số): Sử dụng đầu số VinaPhone (chỉ nhắn cho thuê bao VinaPhone)
  8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
  - Địa điểm trao thưởng:
  + Danh sách các thuê bao trúng thưởng được đăng tải trên website của chương trình tại https://khuyenmai.vinaphone.com.vn/.
  + Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, thực hiện quy trình xác minh thuê bao, địa điểm Khách hàng muốn nhận thưởng và chuyển giải thưởng về các Trung tâm Kinh doanh VNPT tại 63 tỉnh, thành phố trao thưởng cho Khách hàng trên địa bàn.
  - Cách thức, thủ tục trao thưởng:
  + VNPT VinaPhone sẽ thực hiện gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho các khách hàng để thông báo kết quả trúng thưởng. Nếu sau 3 lần liên hệ trong 3 ngày liên tiếp, VinaPhone không liên hệ được với thuê bao trúng giải thì giải thưởng sẽ được coi là không xác định được khách hàng trúng thưởng.
  + Danh sách các thuê bao trúng thưởng được đăng tải trên website của chương trình tại https://khuyenmai.vinaphone.com.vn/. Nếu sau 03 ngày mà không có khiếu nại hoặc tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì giải thưởng sẽ được trao cho chủ thuê bao được xác định qua quá trình xác minh thuê bao trúng giải do VNPT VinaPhone thực hiện. Nếu có tranh chấp, quyết định của VNPT VinaPhone phù hợp với các quy định của pháp luật sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu lực.
  + Giải thưởng của chương trình chỉ được trao cho chủ thuê bao trúng thưởng. Trường hợp chủ thuê bao không thể nhận giải có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cấp có thẩm quyền (Phường, xã) cho người khác nhận thay.
  + Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là thuê bao trả sau: giải thưởng chỉ được trao cho chủ thuê bao đứng tên trên hợp đồng tại thời điểm thông báo trúng thưởng.
  + Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là thuê bao trả trước: giải thưởng được trao cho chủ thuê bao đang sử dụng số điện thoại đó tại thời điểm xác minh.
  + Các thuê bao trúng thưởng nếu không xác định được chủ nhân nhận thưởng hoặc thuê bao từ chối nhận thưởng thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ theo quy định của nhà nước.
  + Thuê bao huỷ/chuyển sang mạng khác trước thời gian quay thưởng sẽ không được nhận thưởng.
  + VNPT VinaPhone tiến hành trao thưởng cho khách hàng sau khi xác minh hoàn tất và trong thời gian cam kết của chương trình. Chủ thuê bao mang theo điện thoại có kèm tin nhắn thông báo của VinaPhone xác nhận khách hàng đã trúng thưởng và CMND/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân đến địa điểm VNPT VinaPhone chỉ định để nhận giải và ký biên bản xác nhận đã nhận giải thưởng.
  - Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng VNPT VinaPhone có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
  - Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với các chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:
  + Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.
  + Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) và các khoản chi phí/ thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành khi nhận giải thưởng. Khách hàng trúng thưởng từ chối nộp thuế sẽ không nhận được giải thưởng. Khách hàng tự đi nộp thuế hoặc nộp thuế cho TTKD VNPT TTP thu hộ, sau đó chuyển trả cơ quan thuế.
  - Địa điểm trao thưởng: VNPT VinaPhone sẽ thực hiện trao thưởng tại các Trung tâm Kinh doanh VNPT tại 63 tỉnh, thành phố (tùy thuộc vào địa phương của khách hàng trúng thưởng).
 • 9. Đầu mối giải đáp thắc mắc:
  - Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ:
  Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông
  57 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
  Điện Thoại: 024.3771004
 • 10. Trách nhiệm công bố thông tin:
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, kết quả trúng thưởng trên website của chương trình là https://khuyenmai.vinaphone.com.vn/ trong thời gian thực hiện chương trình.
 • 11. Các quy định khác
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.
  - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Thương mại.

image Các câu hỏi thường gặp

khách hàng
trúng thưởng nói gì?