chương trình

NẠP THẺ VINA- MAZDA VỀ NHÀ

Từ 15/8/2018 đến hết 28/9/2018

 • 1.Thời gian triển khai : 45 ngày, 15/8/2018 đến hết 28/9/2018
 • 2. Đối tượng
  - Khách hàng di động trả trước nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên (hoặc nạp đủ số tiền từ 100.000 đồng trở lên/1 ngày).
 • 3. Nội dung
  - Các khách hàng thuộc đối tượng trên khi thực hiện thành công dịch vụ sẽ nhận được mã dự thưởng và tham gia chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng. Mỗi mệnh giá thẻ nạp 100.000 đồng sẽ nhận được 01 mã dự thưởng (Phần lẻ mệnh giá thẻ nạp <100.000 đ sẽ được cộng dồn trong ngày, cứ tích lũy đủ 100.000đ sẽ nhận 01 mã dự thưởng). Hệ thống sinh MDT online.
 • 4. Cơ cấu giải thưởng và hình thức quay thưởng
 • a. Giải thưởng ngày
  - Hình thức quay thưởng: Chương trình thực hiện quay thưởng hàng ngày.
  - Cơ cấu giải thưởng: Mỗi giải ngày bao gồm 01 xe máy SH 125i trị giá 76.000.000 đồng.
  - Tổng giải thưởng ngày: 45 giải ngày.
  - Các mã dự thưởng phát sinh trong ngày nào thì chỉ được dự quay thưởng của ngày đó. Mỗi đợt quay thưởng sẽ xác định 01 khách hàng trúng thưởng giải ngày.
  - Các mã dự thưởng không trúng thưởng của các đợt quay thưởng giải ngày vẫn được bảo lưu để tham dự quay thưởng giải đặc biệt.
  - Thời gian quay thưởng: Quay thưởng offline. Mỗi đợt quay thưởng sẽ xác định khách hàng trúng thưởng giải ngày hôm trước.
 • b. Giải Đặc biệt
  - Hình thức quay thưởng: Chương trình thực hiện quay thưởng theo đợt.
  - Cơ cấu giải thưởng: Mỗi giải đặc biệt bao gồm 01 Ô TÔ MAZDA 6 FL 2.0 PREMIUM trị giá 899.000.000 đồng.
  - Tổng giải thưởng đặc biệt: 02 giải đặc biệt.
  - Các mã dự thưởng phát sinh trong đợt nào sẽ tham dự quay thưởng của đợt đó. Mỗi đợt quay thưởng sẽ xác định 01 khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt.
  - Thời gian quay thưởng: Quay thưởng offline. Mỗi đợt quay thưởng sẽ xác định khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt như sau:
  + Giải đặc biệt 1: Quay thưởng ngày 9/9/2018: Các mã dự thưởng phát sinh trong 25 ngày đầu của chương trình (từ 25/8 đến 8/9/2018) (trừ những mã đã trúng thưởng giải ngày).
  + Giải đặc biệt 2: Quay thưởng ngày 30/9/2018: Các mã dự thưởng phát sinh trong 20 ngày cuối của chương trình (từ 9/9 đến 28/9/2018) sẽ được tham dự quay thưởng giải đặc biệt 2 (trừ những mã đã trúng thưởng giải ngày và mã trúng giải đặc biệt 1).
 • 5. Thời gian quay thưởng, xác định trúng thưởng

 • - Chương trình sẽ được quay thưởng từ ngày 16/8/2018 đến ngày 30/09/2018, áp dụng cho dữ liệu từ ngày 15/8/2018 đến 28/9/2018.
 • 5.1 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
  - MDT được sử dụng để quay số trúng thưởng các giải trong chương trình. Mỗi MDT bao gồm 11 ký tự là số tự nhiên ngẫu nhiên. (phần MDT không đủ 11 ký tự, sẽ bù thêm số 0 bên trái sao cho đủ 11 ký tự)
  - Giải ngày: MDT phát sinh trong ngày nào thì chỉ được tham gia quay thưởng của ngày phát sinh, không được bảo lưu quay thưởng sang các ngày tiếp theo nhưng vẫn được bảo lưu để tham dự quay số xác định khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt (trừ những mã đã trúng thưởng giải ngày).
  - Giải đặc biệt: Mỗi đợt quay thưởng sẽ xác định khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt như sau:
  + Giải đặc biệt 1: Quay thưởng ngày 9/9/2018: Các mã dự thưởng phát sinh trong 25 ngày đầu của chương trình (từ 25/8 đến 8/9/2018) (trừ những mã đã trúng thưởng giải ngày).
  + Giải đặc biệt 2: Quay thưởng ngày 30/9/2018: Các mã dự thưởng phát sinh trong 20 ngày cuối của chương trình (từ 9/9 đến 28/9/2018) sẽ được tham dự quay thưởng giải đặc biệt 2 (trừ những mã đã trúng thưởng giải ngày và mã trúng giải đặc biệt 1).
 • 5.2 Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ thực hiện quay số xác định trúng thưởng bằng phần mềm do VNPT phát triển dựa trên số lượng mã số tham dự hợp lệ của khách hàng theo từng ngày trong thời gian khuyến mại.
  - Thực hiện quay thưởng theo mã quay thưởng cung cấp cho khách hàng.
  - Một mã dự thưởng chỉ được trúng 1 giải.
 • a. Giải ngày
  - Thời gian quay thưởng: Thời gian quay thưởng được thực hiện offline. Mỗi đợt quay thưởng sẽ xác định các khách hàng trúng thưởng như sau:
  Giải ngày Thời gian quay thưởng Các MDT tham gia quay thưởng
  Lần 1 16/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 15/08/2018
  Lần 2 17/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 16/08/2018
  Lần 3 18/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 17/08/2018
  Lần 4 19/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 18/08/2018
  Lần 5 20/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 19/08/2018
  Lần 6 21/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 20/08/2018
  Lần 7 22/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 21/08/2018
  Lần 8 23/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 22/08/2018
  Lần 9 24/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 23/08/2018
  Lần 10 25/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 24/08/2018
  Lần 11 26/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 25/08/2018
  Lần 12 27/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 26/08/2018
  Lần 13 28/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 27/08/2018
  Lần 14 29/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 28/08/2018
  Lần 15 30/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 29/08/2018
  Lần 16 31/08/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 30/08/2018
  Lần 17 01/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 31/08/2018
  Lần 18 02/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 01/09/2018
  Lần 19 03/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 02/09/2018
  Lần 20 04/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 03/09/2018
  Lần 21 05/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 04/09/2018
  Lần 22 06/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 05/09/2018
  Lần 23 07/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 06/09/2018
  Lần 24 08/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 07/09/2018
  Lần 25 09/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 08/09/2018
  Lần 26 10/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 09/09/2018
  Lần 27 11/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 10/09/2018
  Lần 28 12/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 11/09/2018
  Lần 29 13/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 12/09/2018
  Lần 30 14/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 13/09/2018
  Lần 31 15/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 14/09/2018
  Lần 32 16/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 15/09/2018
  Lần 33 17/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 16/09/2018
  Lần 34 18/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 17/09/2018
  Lần 35 19/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 18/09/2018
  Lần 36 20/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 19/09/2018
  Lần 37 21/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 20/09/2018
  Lần 38 22/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 21/09/2018
  Lần 39 23/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 22/09/2018
  Lần 40 24/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 23/09/2018
  Lần 41 25/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 24/09/2018
  Lần 42 26/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 25/09/2018
  Lần 43 27/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 26/09/2018
  Lần 44 28/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 27/09/2018
  Lần 45 29/09/2018 Các MDT phát sinh trong ngày 28/09/2018

  - Các mã dự thưởng của ngày nào sẽ tham dự quay số xác định trúng thưởng ngày đó.
  - Mỗi đợt sẽ xác định 01 khách hàng trúng thưởng giải ngày.
  - Các mã dự thưởng không trúng thưởng của các đợt quay ngày vẫn được bảo lưu để tham dự quay số giải đặc biệt.
  - Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng tương ứng với nhiều mã số dự thưởng khác nhau.
 • b. Giải đặc biệt
  - Lễ quay số xác định khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt sẽ được tổ chức tại địa điểm do VinaPhone thông báo.
  - Thời gian quay thưởng :
  STT Giải đặc biệt Thời gian quay thưởng Các MDT tham gia quay thưởng
  1 Lần 1 09/09/2018 (Chủ nhật) Các MDT phát từ ngày 25/8/2018 đến 8/9/2018
  2 Lần 2 30/09/2018 (Chủ nhật) Các MDT phát từ ngày 9/9/2018 đến 28/9/2018

  - Các mã dự thưởng của đợt nào sẽ tham dự quay thưởng của đợt đó, trừ những mã đã trúng thưởng giải ngày và mã trúng giải đặc biệt lần trước.
  - Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện VinaPhone, đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại.
  - Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.
 • 5.3 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
  - Địa điểm trao thưởng : VNPT VinaPhone sẽ thực hiện trao thưởng tại các Trung tâm Kinh doanh VNPT tại 63 tỉnh, thành phố (tùy thuộc vào địa phương của khách hàng trúng thưởng).
  - Cách thức, thủ tục trao thưởng:
  + VNPT VinaPhone sẽ thực hiện gọi điện và gửi tin nhắn cho các khách hàng để thông báo kết quả trúng thưởng. Nếu sau 3 lần liên hệ trong thời hạn trao thưởng của chương trình, VinaPhone không liên hệ được với thuê bao trúng giải thì giải thưởng sẽ được coi là không xác định được khách hàng trúng thưởng.
  + Danh sách các thuê bao trúng thưởng được đăng tải trên website của chương trình tại http://khuyenmai.vinaphone.com.vn. Nếu sau 03 ngày mà không có khiếu nại hoặc tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì giải thưởng sẽ được trao cho chủ thuê bao được xác định qua quá trình xác minh thuê bao trúng giải do VNPT VinaPhone thực hiện. Nếu có tranh chấp, quyết định của VNPT VinaPhone phù hợp với các quy định của pháp luật sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu lực.
  + Giải thưởng của chương trình chỉ được trao cho chủ thuê bao trúng thưởng. Trường hợp chủ thuê bao không thể nhận giải có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cấp có thẩm quyền (Phường, xã) cho người khác nhận thay.
  + Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là thuê bao di động trả sau, băng rộng, MyTV, điện thoại cố định: giải thưởng chỉ được trao cho chủ thuê bao đứng tên trên hợp đồng tại thời điểm thông báo trúng thưởng.
  + Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là thuê bao trả trước: giải thưởng được trao cho chủ thuê bao đang sử dụng số điện thoại đó tại thời điểm xác minh.
  + Các thuê bao trúng thưởng nếu không xác định được chủ nhân nhận thưởng hoặc thuê bao từ chối nhận thưởng thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ theo quy định của nhà nước.
  + VNPT VinaPhone tiến hành trao thưởng cho khách hàng sau khi xác minh hoàn tất và trong thời gian cam kết của chương trình. Chủ thuê bao mang theo điện thoại và CMND/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân đến địa điểm VNPT VinaPhone chỉ định để nhận giải và ký biên bản xác nhận đã nhận giải thưởng.
  - Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng VNPT VinaPhone có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
  - Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với các chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:
  + Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.
  + Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) và các khoản chi phí/ thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành khi nhận giải thưởng.
 • 5.4 Trách nhiệm công bố thông tin:
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, kết quả trúng thưởng trên website của chương trình là http://khuyenmai.vinaphone.com.vn trong thời gian thực hiện chương trình.
 • 6. Các quy định khác
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ sử dụng tên, tuổi, địa chỉ và các hình ảnh, giọng nói của người trúng thưởng cho mục đích quảng bá truyền thông Chương trình nếu được sự đồng ý của khách hàng.
  - Những thuê bao tham gia không được phép sử dụng thiết bị gửi tin nhắn tự động hoặc để tự động hóa tạo thuận lợi cho quá trình trả lời hoặc bất kỳ phương thức nào khác để gửi tin nhắn, mà không phải là gửi bằng điện thoại di động (cấm việc sử dụng bất kỳ bộ điều giải GSM gắn với một máy tính hoặc điện thoại di động gắn với máy tính). VinaPhone sẽ loại bỏ bất kỳ thuê bao tham gia vi phạm nghĩa vụ này sau khi xác minh và có báo cáo với cơ quan có thẩm quyền...
  - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.
  - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Thương mại.

  TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

image Các câu hỏi thường gặp

khách hàng
trúng thưởng nói gì?